Archív

Archív pro ‘Internet obecně’ Kategorie

Datové schránky - první zpráva

Minulý týden, jsme se stěhovali do nových prostor ve Strašnicích. Mimo jiné bylo třeba nahlásit na všemožných úřadech změnu naší korespondenční adresy. V případě finančního úřadu bylo možné změnu nahlásit pomocí Datových schránek. V tomto článku se chci podělit o svoji první zkušenost s použitím služby Datových schránek.

Přihlášení do Datových schránek proběhlo bez větších problémů. Chvíli mi trvalo najít stránku s formulářem pro přihlášení, čekal bych do očí bijící odkaz někde na oficiálních informačních stránkách Datových schránek www.datoveschranky.info. Dalším drobným zádrhelem byla instalace kořenových certifikátů Postsignum. Nakonec jsem našel potřebné certifikáty zde: http://vca.postsignum.cz/…horities.php.

Po přihlášení bylo poměrně jasné, co dál. Stisknul jsem tlačítko Nová zpráva. V prvním kroku jsem byl požádán o vyplnění, komu chci zprávu poslat. Formulář pro vyhledávání příjemců se ale choval dost zvláštně. Potřeboval jsem zprávu poslat na Finanční úřad v Jindřichově Hradci. Zkusil jsem tedy nejprve zadat do políčka Název organizace výraz „financni urad“. Výsledkem bylo toto:

„financni urad“: nic nenalezeno

„financni urad“: nic nenalezeno

Nic nebylo nalezeno. Mým druhým pokusem bylo použít diakritiku, tedy „finanční úřad“:

„finanční úřad“: příliž mnoho výsledků

„finanční úřad“: příliž mnoho výsledků

Hmm, tady mi svitla naděje, ale stále žádný výsledek. Zkusil jsem tedy přednější výraz „finanční úřad jindřichův hradec“ a … zase nic. Posledním pokusem bylo vyplnění „finanční úřad“ do políčka Název organizace a „jindřichův hradec“ do políčka Obec. Stále bez výsledku. Nakonec jsem se uchýlil k vyhledání IČO finančního úřadu na jiných stránkách a poté vyhledání příjemce podle IČO.

Samotnou zprávu nenapíšete bez nainstalování pluginu 602 XML Filler. 602 XML Filler je nástroj pro vyplňování elektronických formulářů, proč ale nestačí obyčejný HTML formulář?

Nová zpráva

Nová zpráva

Finančnímu úřadu jsem potřeboval sdělit naši novou korespondenční adresu. Ve formuláři ale úplně chyběla možnost přímo zadat text zprávy. Po několika minutách zkoumání jsem musel zprávu napsat ve Wordu a tento dokument přiložit k datové zprávě.

Psaní zprávy mi trvalo bez mála hodinu. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Jan Šmuk Internet obecně

OAuth - představení autentizačního protokolu

V dnešním článku popíšu princip fungování autentizačního protokolu OAuth a důvody pro jeho použití.

K čemu je OAuth?

Součástí jednoho našeho projektu byla integrace se sociálními sítěmi (synchronizace kontaktů, statusů přátel, zpráv, multimediální galerie). V našem případě to byly: Facebook, Twitter, Gmail, MSN a YouTube. Všechny uvedené servery mají veřejné API, pomocí kterého lze k jeho funkcím přistupovat. V prvních prototypech jsme v našich konektorech pro autentizaci používali uživatelské jméno heslo (používala se HTTP basic autentizace. V reálné aplikace není z různých důvodů (bezpečnost) možné uživatelské jméno a heslo ukládat do databáze. A právě k tomu je OAuth.

OAuth autentizace umožňuje uživatelům sdílet data, texty, fotografie a videa uložená jednom serveru, s jiným serverem, aniž by museli vyzradit svoje přístupové údaje.

Jak OAuth funguje?

Nejdříve si představíme základní pojmy:

 • Service provider – služba, která obsahuje chráněné zdroje a má být chráněna. Může se jednat o bankovní server, mikroblogovací server, nebo server pro správu obrázků.
 • Uživatel – reálný uživatel služby (Service provideru), vlastník chráněného obsahu.
 • Consumer – aplikace přistupující k chráněným zdrojům uživatele. Zdroje leží na service provideru.
 • Chráněný zdroj – obsah uživatele (data, texty, obrázky, videa), který chce chránit.

Nejdříve je nutné consumer u service providera zaregistrovat. Způsoby registrace jsou různé. Nejčastěji je to webové rozhraní. Rovnou uvedu příklad – zvolím si Twitter. Mějme aplikaci, která se bude připojovat na Twitter (tato aplikace je consumer) a bude si stahovat naše nejnovější zprávy.

V případě Twitteru se přidá (zaregistruje) nová aplikace zde – Register an Application (pro přidání aplikace musíte mít účet na Twitteru a být přihlášeni). Pro ty z vás co nemají účet na Twitteru uvedu přehled nejdůležitějších vlastností, které je možné u aplikace vyplnit:

 • jméno, popis, domovská stránka aplikace
 • callback URL (adresa, na kterou bude uživatel přesměrován po nastavení práv)
 • typ přístupu (read only, read and write)
Naše aplikace v Twitteru

Naše aplikace v Twitteru

Parametry aplikace nejsou povinné. Ty, jež jsem uvedl, platí pouze pro Twitter a nejsou součástí specifikace OAuth. V jiné aplikace může být např. granularita přístupových práv mnohem jemnější (např. přístup pouze do určitého adresáře s fotkami a na omezenou dobu).

Výsledkem registrace consumera je consumer key a consumer secret. Consumer key identifikuje consumera. Consumer secret slouží pro podepisování požadavku.

1) Získání request tokenu

Uživatel je na webu consumera a klepne na tlačítko (odkaz) pro získání přístupu. Odkaz vede na web consumera a provede se následující:

Získání request tokenu – provede se na serverové straně consumera (např pomocí HttpClient nebo standardní HttpURLConnec­tion. Na straně consumera je service provider identifikován třemi URL:

HTTP request z consumera na service provider musí být podle OAuth standardů. Musí obsahovat povinné parametry (ty musí být správně encodovány) a být podepsán.

Povinné parametry:

 • oauth_consumer_key: The Consumer Key.
 • oauth_signatu­re_method – typ šifrování použitý pro signature (podpis) requestu (PLAINTEXT, HMAC-SHA1, RSA-SHA1)
 • oauth_signature – podpis zprávy (postup vytvoření podpisu bude popsán)
 • oauth_timestamp – klasický Unix timestamp označující dobu vytvoření requestu
 • oauth_nonce – unikátní číslo requestu
 • oauth_version – verze (nepovinný parametr). Současná hodnota je 1.0.

Vytvoření podpisu (hodnoty parameru oauth_signature):

 1. Shromáždí se veškeré parametry (kromě parametru „realm“) – query parametry, POST parametry, parametry z OAuth hlavičky
 2. Parametry se převedou do kódování UTF-8 (kromě binárních dat) a provede se URL encodování
 3. Parametry jsou seřazeny podle abecedy a spojeny v jeden řetězec
 4. Z řetězce se pomocí consumer secret a token secret vygeneruje podpis a přidá se jako parametr oauth_signature do requestu

Výsledný request:

GET /oauth/request_token HTTP/1.1
Host: twitter.com:80
Authorization: OAuth realm="http://twitter.com/oauth/request_token"
  oauth_consumer_key="asdfasqeiou235sd"
  oauth_token=""
  oauth_nonce="2345667878"
  oauth_timestamp="1230768000"
  oauth_signature_method="HMAC-SHA1"
  oauth_version="1.0"
  oauth_signature="4TbFhc%2FDKyGswotg39339AR4J5k%3D"

Výsledkem zavolání requestu je request token a request token secret.

2) Přesměrování na stranu service providera

Uživateli je vrácen response, který v hlavičce přesměrovává na URL pro autentizaci uživatele na straně service providera. V případě Twitteru je to adresa http://twitter.com/oauth/authorize. Jako parametry jsou poslány request token (získaný v předchozím kroku) a volitelně callback URL (adresa pro přesměrování po nastavení přístupových práv na straně service providera).

3) Nastavení přístupových práv

Na straně service providera se uživatel přihlásí a povolí consumerovi přistupovat k aplikaci. O různých typech přístupových práv jsem mluvil dříve v článku.

4) Přesměrování zpět na consumera

Následuje přesměrování zpět na consumera na zadanou callback URL. Jako parametr je poslán request token, aby consumer věděl, k čemu vlastně byla práva nastavena.

5) Consumer požádá o access token

Consumer na straně serveru vytvoří HTTP request stejně jako v bodu 1 při získávání request tokenu. Rozdíl je v cílové URL service providera – nyní je to URL pro výměnu request token za access token. Pro Twitter je to http://twitter.com/…access_token. Když je přístup pro daný request token povolen, je navrácen access token a access token secret. Tím je celý proces dokončen.

Access token je součástí OAuth hlavičky, access token secret se používá současně s consumer secret pro podepsání requestu.

Předchozích 5 bodů musí uživatel v ideálním případě obsolvovat pouze jednou. Záleží na typu aplikace – někdy se nastavuje přístup na omezenou dobu. Pak záleží pouze na tom, zda service provider po nějaké době access token nevyexpiruje. Podle našich zkušeností to ale tak nevypadá. Např. Google tvrdí, že access token neexpiruje nikdy.

Přístup consumera k chráněnému zdroji

Nyní může consumer přistupovat k chráněným zdrojům. Abyste dostali lepší představu co mohou být chráněné zdroje, a jak k nim přistupovat, podívejte se na Twitter API. Např. pomocí metody http://twitter.com/friends/ids.xml můžete dostat všechny přátele vybraného uživatele.

Jak je to s podporou OAuth u sociální sítí a dalších webů?

Přímo na domovském webu OAuth je možné se dočíst, že jej podporují následující weby: Digg, Jaiku, Flickr, Ma.gnolia, Plaxo, Pownce, Twitter, and hopefully Google, Yahoo. Článek, který informace obsahuje je téměr 2 roky starý, takže nyní bude situace ještě o mnoho lepší. Např Twitter, který má OAuth podporu stále jenom v beta provozu, tvrdí, že po jeho ostrém spuštění po nějaké době zruší možnost autentizace pomocí HTTP basic authentication. Cituji:

Can my application continue to use Basic Auth?
There is no requirement to move to OAuth at this time. If/When a date is set for the deprecation of Basic Auth we will publish a notice on the API Development Talk. We will not set a date for deprecation until several outstanding issues have been resolved. When we do set a date we plan to provide at least six months to transition.

Rozdíl mezi OAuth a OpenID

OpenID neskrývá identitu uživatele. Slouží pouze k jejímu ověření. Zatímco pomocí OAuth umožňuje přístup ke zdrojům bez přímého udání identity uživatele (uživatelského jméne, hesla a další osobních údajů). Každý z autentizačních mechanizmů se proto hodí pro různé použití. Bez zajímavosti není, že oba protokoly mají společné autory.

Závěr

OAuth je dnes již standardním způsobem autentizace, který používají největší hráči na trhu (Google, Yahoo, YouTube, Twitter). Čas investovaný do jeho porozumění a implementace se rozhodně vyplatí.

Odkazy

Vlastimil Vávrů Internet obecně